Meertalig, multicultureel Graz

Sie sehen diese Seite über das multikulturelle und -sprachliche Graz auf Niederländisch.

Graz heeft een lange en boeiende geschiedenis die ruim 5000 jaar teruggaat. De stad ligt aan de rivier de Mur en is gebouwd rondom een steile rotspunt, tegenwoordig beter bekend als de Schlossberg. Aan de voet van deze berg zijn onlangs sporen gevonden van een nederzetting uit de Kopertijd, zo‘n 3000 jaar voor Christus.

 

Vandaag de dag is Graz met ruim 292.000 inwoners de tweede grootste stad van Oostenrijk en de hoofdstad van de deelstaat Stiermarken. Graz heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een belangrijke industriestad met een bloeiend commercieel centrum en het vormt een belangrijke toegangspoort naar Zuidoost-Europa. De stad heeft een hoog opgeleide bevolking, ongeveer een kwart van de werkende inwoners heeft een universitaire opleiding afgerond, en daarnaast staat Graz ook bekend om zijn uitstekende trainings- en opleidingsmogelijkheden. De historische binnenstad, de grootste Middeleeuwse binnenstad in Centraal-Europa, is sinds 1999 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Graz is bovendien een veilige stad met een erg lage criminaliteit, een aantrekkelijke woonomgeving, hoogwaardige gezondheidszorg en goed ontwikkelde sociale voorzieningen.

Meertalige wortels

De meertalige geschiedenis van de stad begint al bij de naam. Graz is afgeleid van het oude Sloveense woord ‘gradec’, dat ‘klein fort’ betekent. De eerste permanente nederzetting werd gesticht door Slavische stammen tussen het jaar 500 en 700. Vanaf de achtste eeuw werden zij vergezeld door de Franken en Bajuwaren, twee Germaanse volksstammen, en pasten zij zich aan het Christendom aan.

 

In het jaar 1128 wordt de naam Graz voor het eerst schriftelijk vermeld. Tweeënhalve eeuw later, in 1379, wordt Graz de belangrijkste residentie van de Habsburgers en dit zou zo blijven tot 1619. Tijdens deze periode kenmerkten ook Italiaanse architecten de stad met hun beroemde renaissance-architectuur en deze Zuid-Europees aandoende sfeer is nu nog steeds herkenbaar in de stad aanwezig. Ook op de Schlossberg werden in die tijd imposante vestigingswerken gebouwd en hoewel de berg nooit veroverd werd door vijandelijke troepen, werd de burcht in 1809 tijdens de Napoleontische oorlogen verwoest. Alleen de klokkentoren kon door de inwoners van Graz worden gered en is tegenwoordig een belangrijke bezienswaardigheid en tevens het bekendste symbool van de stad.

Multiculturele traditie

Graz ligt op een kruispunt van Europese culturen. Het stadsbeeld is een mix van Romaanse, Slavische, Hongaarse en ook Germaanse invloeden, die samen een grote verscheidenheid aan stijlen vormen. Prachtige gebouwen uit de tijd van de gotiek, renaissance, barok, historisme en jugendstil staan zij aan zij met architectonisch moderne gebouwen, die speciaal werden ontworpen om zowel een contrast te bieden, als ook een aanvulling te zijn op de bestaande omgeving. Het unieke karakter van de oude stad werd officieel erkend in 1999 toen Graz door UNESCO werd opgenomen op de werelderfgoedlijst.

 

De multiculturele traditie, die het aanzien van Graz al eeuwenlang kenmerkt, wordt beschouwd als een belangrijk fundament voor de politieke and culturele identiteit van de stad. Tegenwoordig is Graz een plek voor internationale bijeenkomsten, interculturele en interreligieuze dialoog. In 2001 werd Graz door de Verenigde Naties benoemd tot eerste Europese Hoofdstad van de Mensenrechten en in 2003 was Graz Culturele Hoofdstad van Europa.

Taalkundige verscheidenheid

Graz hecht grote waarde aan taalkundige verscheidenheid. De stad is de thuisbasis van het Europees Centrum voor Moderne Talen, opgericht door de Raad van Europa, dat als belangrijkste taken heeft het verspreiden en implementeren van ideeën om meertaligheid in de lidstaten te stimuleren en ondersteunen. De verscheidenheid aan talen zie je ook terug op straat, door de inwoners van Graz worden namelijk meer dan 150 verschillende talen gesproken. Ook lokale scholen bieden met vijftien talen een ruime keuze aan moderne talen aan en bovendien is onderwijs in de moedertaal voor migrantenkinderen beschikbaar in zeventien talen. De taalkundige verscheidenheid wordt verder ondersteund door de Universiteit van Graz; het instituut voor Tolk- en Vertaalstudies, en de afdelingen voor Engelse en Amerikaanse, Romaanse, en Slavische studies bieden een totaal van twaalf moderne talen aan. Het “treffpunkt sprachen“ – het centrum voor Taal, Meertaligheid en Didactiek van de Universiteit van Graz – hecht een groot belang aan de verspreiding van meertaligheid en dit staat ook centraal in het onderwijs van de twee pabo’s in de stad. De Tweetalige School in Graz (GIBS) heeft als een van haar belangrijkste doelstellingen het onderwijzen, leren en communiceren in verschillende talen en het Oostenrijks Centrum voor Taalvaardigheid (ÖSZ), ook gevestigd in Graz, heeft de verantwoordelijkheid om de verdere ontwikkeling en innovatie van taalverwerving en taalonderwijs in het land verder te ondersteunen.

 

 


Übersetzung: Ellen van den Broek