Det flerspråkiga, mångkulturella Graz


Sie sehen diese Seite über das multikulturelle und -sprachliche Graz auf Schwedisch.

Graz är Österrikes näst största stad och delstaten Steiermarks huvudstad. Staden har en lång historia som tog sin början för 5000 år sedan. Graz växte fram intill det berg vid floden Mura som idag kallas Slottsberget. Vid foten av berget fann man först nyligen spåren efter en bosättning från kopparstenåldern (ca 3000 f.Kr.).

Idag är Graz en viktig industristad, ett betydande handelscentrum och sätet för ekonomiska aktörer i världsklass. Staden är Österrikes port till sydöstra Europa, ett område med mer än 50 miljoner invånare. Graz stoltserar med en högutbildad befolkning och en fjärdedel av dem som arbetar här har en högskoleexamen. Det är en är mycket trygg stad som erbjuder de 292 000 invånarna fantastiska utbildningsmöjligheter, attraktiva bostäder, högklassig sjukvård och ett välutbyggt socialt nät.

Flerspråkiga rötter

Redan stadens namn visar på dess flerspråkiga rötter då ordet Graz kommer från det slovenska gradec (den lilla borgen). Mellan 500- och 700-talet var trakten bebodd av slaver och från och med 700-talet delades området med bayrare och franker som tog med sig kristendomen.

1128 omnämns namnet Graz för första gången i skrift. Drygt 250 år senare, 1379, blir Graz residens åt den mäktiga adelsätten Habsburg och förblir så till 1619. Under denna period präglar italienska byggmästare staden med sin byggnadskonst. De uppför den mäktiga renässans¬fästning som förstördes 1809 efter Österrikes nederlag mot Napoleons trupper – trots att den aldrig intogs. Däremot friköpte medborgarna i Graz de bägge klocktornen med klockspel respektive ur och räddade dem därmed från att bli förstörda. Idag är dessa symboler för staden.

Multikulturell tradition

Graz ligger där de europeiska kulturerna möter varandra. Här kunde de romanska, slaviska och även de magyariska och naturligtvis de alpin-germanska influenserna knytas samman till en alldeles specifik karaktär. Den som vandrar genom den gamla staden i Graz kan känna igen typiska exempel från olika epoker bland byggnaderna. Allt från gotik, barock och renässans ända fram till jugendstilen. Denna enastående gamla stadsdel – som också står i kontrast till den försiktigt tillagda moderna arkitekturen – upptogs den 1 december 1999 i UNESCO:s världsarvslista.

Den multikulturella traditionen som i flera sekel präglat Graz anses vara grundläggande för stadens politiska och kulturella identitet. Idag är det en plats för internationella möten och interkulturella och interreligiösa dialoger. 2001 utsågs Graz, med stöd av FN, till den första europeiska huvudstaden för mänskliga rättigheter. 2003 var Graz Europas kulturhuvudstad.

Språklig mångfald

Graz är en stad där språklig mångfald värderas högt. Här har Europarådets European Centre for Modern Languages sitt säte och deras huvuduppgift är att sprida och förverkliga idén om flerspråkstänkande i medlemsstaterna. På stadens gator talas fler än 150 språk och i Graz skolor kan man lära sig 15 olika språk. Dessutom undervisas det i 17 språk i stadens modersmålsundervisning. Vid institutionen för översättningsvetenskap på Karl-Franzen-universitetet såväl som vid institutionerna för engelska och amerikanska, romanska respektive slaviska språk kan man studera 12 språk. Dessutom finns det så kallade Treffpunk Sprachen vid Graz universitet, två pedagogiska högskolor och Graz tvåspråkiga skola (GIBS), vilka alla arbetar med flerspråkighet på olika sätt. Österrikes språkkompetenscentrum (ÖSZ) som också ligger i Graz har som uppgift att vidareutveckla in- och utlärningen av språk.