Wielojęzyczne, wielokulturowe miasto Graz

Sie sehen diese Seite über das multikulturelle und -sprachliche Graz auf Polnisch.

Graz posiada długą i fascynującą historię. Strategiczne położenie miasta nad rzeką Mur przy stromym zboczu góry Schlossberg już w czasach prehistorycznych zapewniało ludziom schronienie. Pierwsza osada powstała na tych terenach ok. 3000 lat p.n.e. Dowodem na to są odnalezione tam niedawno artefakty, pochodzące z czasów epoki miedzi.

 

Dziś Graz jest administracyjną stolicą Styrii i drugim co do wielkości miastem Austrii. Liczba jego mieszkańców sięga 292 tysięcy. Graz jest świetnie rozwijającym się centrum handlu i przemysłu, a także ważnym ośrodkiem biznesowym. Miasto odgrywa istotną rolę w kontaktach z liczącą ok. 50 milionów mieszkańców Europą południowo-wschodnią. Graz posiada znakomite możliwości edukacyjne - jedna czwarta mieszkańców to absolwenci szkół wyższych. Ponadto Graz jest bardzo bezpiecznym miastem, oferującym swoich mieszkańcom atrakcyjne warunki mieszkaniowe, znakomitą opiekę medyczną oraz rozbudowany system opieki socjalnej.   

 

Wielojęzyczne korzenie. Nazwa miasta „Graz” pochodzi od starosłowiańskiego słowa „gradec” i oznacza małą twierdzę. Pierwsza osada na terenach dzisiejszego Grazu została założona przez plemiona słowiańskie między 600 a 700 rokiem n.e. Później, ok. 8 w. n.e. Słowianie zostali zasymilowani i schrystianizowani przez przybyłych tu Bawarów i Franków.

 

Pierwsze dokumenty świadczące o istnieniu Grazu pochodzą z 1128 roku. 250 lat później, w 1379 roku, Graz stał się siedzibą rodu Habsburgów i pozostawał nią aż do roku 1619. Swój śródziemnomorski charakter zawdzięcza Graz włoskim architektom, którzy zaprojektowali większość renesansowych budowli w mieście. Z tego czasu pochodzą także imponujące fortyfikacje wzgórza Schlossberg. Nigdy niezdobyta twierdza upadła dopiero w 1809 roku w wyniku wojen napoleońskich. Mieszkańcom Grazu udało się uratować jedynie dzwonnicę i wieżę zegarową, które do dziś pozostają znakami rozpoznawczymi miasta.  

 

Wielokulturowa tradycja. Graz leży na skrzyżowaniu różnych europejskich kultur i tradycji. Jego krajobraz łączy w sobie elementy romańskie, słowiańskie, węgierskie oraz oczywiście alpino-germańskie, co składa się na niepowtarzalny charakter tego miasta. Gotyckie, renesansowe, barokowe, secesyjne oraz wywodzące się z nurtu historyzmu budowle spotykają się tu z budynkami współczesnymi, które zaprojektowano w taki sposób, by kontrastowały ze sobą, a zarazem dopełniały scenerię Grazu. Niepowtarzalny charakter Starego Miasta został doceniony w 1999 roku, kiedy Graz wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wielokulturowa tradycja, od wieków zakorzeniona w Grazu, stanowi fundament jego kulturowej i politycznej tożsamości. Dziś jest Graz miejscem międzynarodowego, międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu. W 2001 roku miasto zostało uznane  przez ONZ za pierwszą Europejską Stolicę Praw Człowieka, a w 2003 roku stało się Europejską Stolicą Kultury.

 

Językowa różnorodność. Graz nierozerwalnie związany jest z językową różnorodnością. Znajduje się tu Europejskie Centrum Języków Nowożytnych powołane do życia przez Radę Europy i mające na celu promowanie i wspieranie wielojęzyczności w krajach członkowskich Rady. W Grazu mówi się ponad 150 językami. Lokalne szkoły oferują szeroki wybór języków nowożytnych: uczniowie mogą wybierać spośród 15 języków obcych, a nauczanie języka ojczystego dla imigrantów odbywa się w 17 językach. Językową różnorodność wspiera także Uniwersytet Karola Franciszka w Grazu. Instytut Translatoryki, filologia angielska, amerykańska, romańska i słowiańska oferują w sumie 12 języków nowożytnych. Centrum Językowe Uniwersytetu „treffpunkt Sprachen” także kładzie nacisk na promowanie wielojęzyczności. Język jest także w centrum uwagi dwóch wyższych uczelni pedagogicznych kształcących nauczycieli. Celem Dwujęzycznej Szkoły Grazu (GIBS) jest z kolei nauczanie, uczenie się oraz komunikacja w kilku językach, a zadaniem znajdującego się również w Grazu Austriackiego Centrum Kompetencji Językowych (ÖSZ) jest wspieranie nauczania i uczenia się języków obcych.

 

Übersetzung: Katarzyna Martyniuk