Daudzvalodu un kultūru daudzveidīgā Grāca

Sie sehen diese Seite über das multikulturelle und -sprachliche Graz auf Lettisch.

 

Grācas pilskalna un tam apkārt pie Mūras upes esošo teritoriju vēsture ir ap 5000 gadu sena. Grācas centrā, pilskalna pakājē tika vēl nesen atklātas vēsturiskas liecības no vara laikmenta apmetnes (apmēram 3000 pirms Kristus).

Šobrīd Grāca ir Štīrijas novada galvaspilsēta un otra lielākā Austrijas pilsēta, svarīgs ekonomisks centrs valsts dienvidaustrumos, kas ģeogrāfiski atrodas arī kā izejas punkts uz 50 miljonu iedzīvotāju bagāto Dienvidaustrumeiropas ekonomisko telpu. Grācas darba ņēmējiem ir laba izglītība, ceturtdaļa ir pabeiguši augstskolu. Grācu raksturo arī pasaules nozīmes uzņēmējdarbība, kā arī tā ir ļoti droša pilsēta, kas saviem 292.000 iedzīvotājiem nodrošina labākās izglītības iespējas, komfortablas un ērtas mājokļa alternatīvas, izcilu medicīnisko aprūpi un ciešu sociālo tīklu.

Daudzvalodu saknes

Jau pats pilsētas nosaukums norāda uz tā daudzvalodu saknēm: izcelsme meklējama slovēņu valodas vārdā „gradec” (mazā pils), starp 6. un 8. gadsimtu teritorijā bija apmetušies slāvi, kurus bavārieši un franki sākot ar 8. gadsimtu asimilēja un pievērsa kristietībai.

1128. gadā Grāca pirmo reizi minēta rakstos. Divarpus gadsimtus vēlāk, no 1379. gada līdz 1619. gadam Grāca kalpo par Habsburgu dinastijas rezidenci. Sekojošajos gadsimtos pilsētas tēls tika pārveidots itāļu arhitektu ietekmē, šajā laikā tika uzcelts iespaidīgs Renesances stila cietoksnis. Tas tika 1809. gadā Napoleona karu laikā iznīcināts. Grācas iedzīvotājiem tomēr izdevās atpirkt Pulksteņtorni un Zvanu torni, kas joprojām kalpo kā pilsētas simbolika.

Multikulturālās tradīcijas

Grāca atrodas vietā, kur sastopas daudzas Eiropas kultūras. Romāņu, slāvu, ungāru un, protams, ģermāņu kultūras ir ietekmējušas un veidojušas specifisko pilsētas raksturu. Pastaigājoties pa Grācas vecpilsētu –  kas, starp citu, ir viens no lielākajiem slēgtu ēku ansambļiem vācu valodā runājošajās teritorijās –,  var šo raksturu sajust, apskatot ēkas, kas celtas gotiskajā, baroka, renesanses, eklektikas un jūgendstilā. Šī unikālā vecpilsēta, kas ietver arī pārdomāti ieviesto moderno arhitektūru, tika 1999. gada 1. decembrī iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Multikulturālās tradīcijas, kuras jau kopš gadsimtiem raksturo Grācu, ir fundamentālas pilsētas kultūras un politiskajai identitātei. Grāca šodien ir internacionāla starpkultūru un reliģiju dialoga vieta. 2001. gadā ar UNO piekrišanu Grāca tika pasludināta par pirmo Eiropas Cilvēktiesību pilsētu, 2003. gadā tā nesa Eiropas Kultūras galvaspilsētas godu.

Valodu daudzveidība

Grāca ir pilsēta, kurā valodu daudzveidība spēlē lielu lomu. Šeit atrodas Eiropas Padomes Eiropas Moderno valodu centrs (European Centre for Modern Languages – ECML), kura galvenais uzdevums ir daudzvalodīguma idejas ieviešana un izplatīšana dalībvalstu vidū. Pilsētas ielās runā vairāk kā 150 valodās, Grācas skolās tiek regulāri mācītas 15 valodas, tāpat publiskajās skolās tiek pasniegtas 17 valodas kā mātes valodas stundas imigrantiem. Grācas Universitātē Tuklošanas, Angļu, Romāņu un Slāvu filoloģijas fakultātēs tiek pasniegtas 12 valodas. „treffpunkt sprachen“ – Valodas, plurālisma un speciālās didaktikas centrs – īpaši uzsver daudzvalodības izplatīšanu. Valodas ir arī viens no uzsvaras punktiem divām pilsētas pedagoģiskakām augstskolām, tāpat arī Grācas bilinguālajai skolai (GIBS) mācīšanās, pasniegšana un komunikācija vairākās valodās ir viens no pamatmērķiem. Austrijas Valodu kompetences centrs (Österreichischen Sprachen-Kompetenzzentrums (ÖSZ)), kurš arī atrodas Gracā, arī izvirzījis valodu mācīšanās un pasniegšanas attīstību par galveno uzdevumu.

Übersetzung:  Sandra Jāņekalne